U: D:

Phát triển du lịch miền Trung: Không đặt nặng số lượng, tăng chất lượng dịch vụ

Phát triển du lịch miền Trung: Không đặt nặng số lượng, tăng chất lượng dịch vụ

TTO - Trong đợt khảo sát và làm việc của Sở Du lịch TP.HCM gần đây, các công ty lữ hành, chuyên gia với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhiều vấn đề đã được đặt ra và tìm được phương hướng phát triển đầy kỳ vọng.